ИСТОРИЯ И КУЛТУРА

 Историята на област Монтана е многовековна и датира от най-дълбока древност. През античността регионът е бил населяван от тракийското племе “трибали”. След като става част от територията на Източната Римска империя, в района възникват поселищата Монтанензиум /Монтана/, Алмус /Лом/ и Медека /Вършец/, по-късно идват славяни и българи.Съвременната култура на областта е съхранила силното влияние на различните епохи, но дълбоко в своята същност тя е българска, европейска и общочовешка по дух.
Еклектичният й характер се вижда не само в културно-историческите паметници, изложени в много музеи, но и в цветовете на градската среда.Северозападът и неговият естествен център – Монтана остават духовна територия на прославения музикант Дико Илиев. Достойни негови последователи днес са не един и два оркестъра в региона.Драматичен театър „Драгомир Асенов”, Историческият музей, библиотека „Гео Милев” и Художествената галерия „Кирил Петров” са културни институти, които са от голямо значение за град Монтана и областта.
Няма общински център, където да липсва музейна сбирка или художествена галерия. Много са организираните прояви като пленери по живопис, дървена и керамична пластика, фестивали и конкурси по други направления на съвременното изкуство и култура
За първи път в нашата история и език думата “читалище” се появява в Лом в светското училище на учителя възрожденец и патриот Кръстъо Пишурка през 1848 година. Народно читалище “Постоянство“ – едно от първите в България, е създадено през 1856 год. от даскал Кръстьо Пишурка. Читалището ражда и първия български театър през 1856 г. Първата играна пиеса е “Многострадална Геновева”. Кръстьо Пишурка става родоначалник и създател на първия български театър – пръв режисьор, постановчик, сценарист и артист.
Любителският театър е донесъл много награди от фестивали и прегледи, а Ломският оперетен театър е награждаван с орден „Кирил и Методий”- първа степен. Записът на юбилейния спектакъл на “Веселата вдовица” по случай 75-годишнината на оперетния театър намери място в “Златният фонд” на Българското национално радио. Библиотеката при НЧ ”Постоянство” – гр. Лом е създадена през 1848 г. към училището, където е учител Кръстьо Пишурка.
Тя е общодостъпна, най-голяма на територията на община Лом. Притежава над 107 000 библиотечни единици – книги, периодични издания, много ценен нотен материал. Тук се съхраняват 163 старопечатни, редки и ценни заглавия.
Друг ценен фонд е краеведската сбирка, която наброява 270 тома. общинската художествена галерия “Поломие” е център на културен обмен и място за реализация на различни национални и международни изложби.
Римската крепост „Калето” в град Берковица е археологическа забележителност, допълнена от националните паметници – къщата музей „Иван Вазов”, Часовниковата кула от 1762 година, уникалните храмове „Рождество Богородично” /1843г./, „Свети Николай Чудотворец” /1871/, Художествената галерия и Етнографският музей определят Берковица като град с богата история и култура.
В културния календар град Берковица държи авторските права на международните форуми „Лачени обувки” – фестивал на детската песен и творчество, „Берксток”- рокфестивал, „Беркфест” – фестивал на любителското кино, „Ашиклар пее и танцува” – фолклорен фестивал, „Празник на Берковския Балкан” и „Празник на малината” – туристически събори с емблематично послание. Стогодишна е традицията на театралния колектив при читалище „Христо Ботев” в град Вършец, а самодейците от читалище „Пробуда” вече 75 г. съхраняват и развиват фолклорните традиции на своя край.
И двата духовни центъра са носители на неизброими награди от национални и регионални фестивали.Наличието на четири манастира, сред които духовната перла на Северозапада – Клисурският манастир „Св.Св. Кирил Методий”, който е четвърти по големина в България и е най-големият епархийски манастир, Лопушанският „Св. Йоан Предтеча”, Чипровският „Св. Иван Рилски”, Добридолският „Св. Троица” и стотиците храмове, създават богати възможности за разпалването на Божествената искра у всеки вярващ.