ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана е юридическо лице с адрес на управление в сградата на областна администрация- Монтана. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

-устойчиво използване на водите и опазването им;

-съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;

-осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги.

Членове:

Председател – Росен Белчев

община Бойчиновци; община Брусарци; община Вълчедръм; община Вършец; община Георги Дамяново; община Лом; община Медковец; община Монтана; община Чипровци; община Якимово.

Разпределение на процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно извършеното през 2011 г. официално преброяване на населението на Република България

ЧленовеСъотношение на гласовете/%/
Областна администрация Монтана35.00
Община Монтана27.07
Община Бойчиновци4.66
Община Брусарци2.55
Община Вълчедръм4.98
Община Вършец4.12
Община Георги Дамяново1.39
Община Лом14.15
Община Медковец2.03
Община Чипровци1.87
Община Якимово2.18
Общо100.00

Функции

Съгласно Закона за водите, Асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, град Монтана, както и за избора и контрола върху В и К оператор.

Контакти

адрес: град Монтана, ПК 3400

пл. „Жеравица” 1

e-mail :[email protected], [email protected]

Росен Белчев

Председател

тел. : (096) 399101

факс : (096) 399129

Галина Григорова

Главен секретар

тел. : (096) 399101; (096) 399135

Габриела Господинова

Главен счетоводител, Финансов експерт

тел. : (096) 399135

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

ВСЕКИ ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

от 16 часа до 17,30 часа

в приемна кабинет №306, находящ се на 3-ти етаж в сградата на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-МОНТАНА