Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ЗВЕНАТА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРИ ОДМВР, КОИТО ДА ПОСЛУЖАТ ПРЕД СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 26.05.2019Г
Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и с цел създаване на добра организация преди и по време на изборите, Ви уведомяваме, че звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР и СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражняват правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Служителите ще работят на 24 и 25.05.2019 г. от 08:30 до 17:30 ч., както и на  26.05.2019 г. от 08:30 до 19:30 ч.

    В седмицата преди 26.05.2019 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1.    В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2.    При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работни ден на 23.05.2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.    Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР, СДВР и РУ при ОДМВР/СДВР за дните от 21.05.2019 г. до 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. и на 26.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.
2.    Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.    В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, ОДМВР и СДВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 26.05.2019 Г.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за Народно събрание.


Дата: 22 май 2019 Виж още...
Oткрита процедура за приватизационна продажба
С Решение № 1738 от 10.04.2019 г. /обн. в ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г./ на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, на основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, е открита процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в град Берковица, ул. „ Николаевска“, бл. 23, нулев етаж, община Берковица, област Монтана, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.19 със ЗП 58,90 кв. м, заедно с 54% идеални части от входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата. Обектът е с данъчна оценка над 10 000 лева и е с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана.
Информация относно предстоящите действия по изпълнението на горецитираното Решение, както и за приватизационната оценка на имота, може да бъде предоставена от АПСК.

Дата: 15 май 2019 Виж още...
ВЕЛОПОХОД 2019
ВЕЛОПОХОД 2019През 2019 г., в периода 7-12 май, се провежда поредната Глобална седмица за пътна безопасност в област Монтана. По повод нейното отбелязване на 10 май 2019 г. се осъществи традиционният вече колопоход. Областният управител Росен Белчев даде началото на груповото колоездене.
Идеята на Глобалната седмица за пътна безопасност обединява усилията на родители, семейства, училища, държавни институции, неправителствени и браншови организации, бизнеса и медиите, в осигуряването на по-висока безопасност на движение по нашите пътища.
Организатори на мероприятието са Областна администрация – Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.


Дата: 10 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИНа 9-и май 2019 г. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – гр. Монтана изпрати своя 20-и юбилеен випуск, носител на немски езикови дипломи.
По този случай областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев уважи поканата за събитието, за да отправи лично своите поздравления.
Връчването на дипломите се състоя в голямата зала на Общински младежи дом – Монтана и беше посетено от много гости, бивши учители и родители. Сред официалните гости на тържеството бяха народният представител Ирена Димова, началникът на РУО-Монтана Трайка Трайкова, кметът на община Монтана Златко Живков и други.
Неизменна част от празника беше и музикално-танцовата програма, в която бяха представени българският фолклор, немското изкуство и приветствия от родители и ученици.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНА
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНАЧестит Ден на Европа!

Всяка година на 9-и май честваме Деня на Европа. Той е посветен на мира и единството в Европа.
На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.
Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.
Желая на всички ни да следваме заложените ни европейски ценности и идеали, за да градим заедно по-доброто си бъдеще като част от европейското глобално общество!

Областен управител
РОСЕН БЕЛЧЕВ


Дата: 9 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес – на 09 май,  в парка в центъра на областния град Монтана се проведе „Панорама на професионалното образование и обучение“. Инициативата се организира от Регионално управление на образованието – Монтана по повод 110 години професионално обучение в област Монтана.
Областния управител на област Монтана г-н Росен Белчев бе сред специалните гости на събитието. По време на откриването той приветства всички гости, учители, ученици, родители, работодатели. Г-н Белчев подчерта, че професионалното обучение е в основата на подобряването на икономическата среда в България и поздрави всички за усърдния труд, който полагат в сферата на образованието.
В панорамата се представиха училища, осъществяващи професионално образование и обучение.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАРНа 25.04.2019 г. Областна администрация-Монтана бе един от домакините на Великденския благотворителен базар под мотото „Насърчаване на младите хора за здравословен начин на живот като превенция на употребата на наркотици“.
Той бе организиран от председателя на Общински съвет по наркотични вещества - г-жа Мария Шуманска и експертите Виолина Илиева и Петя Кирилова към Превантивно-информационния център на община Монтана.
В базара се включиха I ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", IV ОУ "Иван Вазов", V СУ "Христо Ботев", VI СУ "Отец Паисий", VII СУ "Йордан Радичков", ПМПГ "Св. Климент Охридски", ФСПГ "В. Левски" и НУ "Г. Бенковски",  децата от приемна грижа-гр. Монтана и доброволците към ОбСНВ – гр. Монтана. Те представиха ръчно изработени картички, сувенири, украса и други чудесни идеи за подарък на близки и приятели за великденските празници.

Дата: 7 май 2019 Виж още...
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област МонтанаНа заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, проведено на 18.04.2019 г., бе одобрена Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 г.
Регионалната програма е внесена в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване и включване за финансиране в Националния план за действие по заетостта.
В комисията са постъпили 11 проектни предложения на общините и едно от Областна администрация Монтана.
Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.06.2019 г. до 30.12.2019 г., ще бъде осигурена заетост на 81 безработни лица на пълен работен ден и 22 безработни лица на 6-часов работен ден, или доходи по трудово правоотношение ще получават общо 103 безработни лица, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнението им е 425 090 лв.

Дата: 3 май 2019 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Дата: 26 април 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ПРИСЪСТВА НА ТРЕТАТА ПОРЕДНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА АМ „ХЕМУС“
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ПРИСЪСТВА НА ТРЕТАТА ПОРЕДНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА АМ „ХЕМУС“На 24.04.2019 г. в Ловеч стана ясно, че цялата АМ „Хемус“ може да бъде готова през 2023 г. Освен това започва строежът и на скоростния път Видин – Ботевград.
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В града той участва в третата поредна дискусия за изграждане на инфраструктурния обект на тема „Магистрала „Хемус“ – новите 134 км“. В нея се включиха също председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски и изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Стоян Беличев.
С промените в закона, които ще позволят съкращаване на сроковете за извършване на отчуждителни процедури, и при добра организация е напълно реалистично цялата автомагистрала „Хемус“ да бъде готова година по-рано от обявеното и по нея от София до Варна да се пътува през 2023 г.

Дата: 25 април 2019 Виж още...
Ден без асансьори 2019
Ден без асансьори 2019И тази година Областна администрация – Монтана с радост се включи в инициативата „Денят без асансьори“, която се проведе на 24-и април 2019 година. По традиция децата от танцова формация „Dance machine” при Младежкия дом в Монтана пристигнаха в сградата, символично запечатаха асансьора и направиха демонстрация на алтернативни начини за изкачване на стълбите.
Ден без асансьори (No Elevators Day) е глобална инициатива, която в България се координира от сдружение “BG Бъди активен”. Тя е част от целогодишната кампания NowWeMOVE, насочена към промотиране на активния начин на живот, посредством събития, свързани с физическата активност и спорта. В България кампанията се организира от 2012 г.

Дата: 24 април 2019 Виж още...
ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“
ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“На 15 април 2019 г. Областен информационен център - Монтана, заедно с останалите 26 ОИЦ в страната стартира Национална кампания на Мрежата от ОИЦ за 2019 г., част от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“ - Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет.
Целта на онлайн конкурса е да се провокират интересът, творческата изява и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите. Конкурсът цели да се насочат младите към мислене в дълбочина и перспектива за развиване и реализиране на бизнес идеи. Ще бъдат обменени опит и идеи между младежи и възрастни от различни населени места и училища. Учениците ще се запознаят с вече успели бизнес идеи и предприемачи.

Онлайн конкурсът ще се проведе в периода 15 април - 1 юни 2019 г. във Facebook:
15 април 2019 г. – Обявяване на онлайн конкурса.
До 12 май 2019 г. – Събиране на видеоклипове с бизнес идеи.
13 май 2019 г. 10:00 ч. – Видеоклиповете стават публични. Стартира гласуването.
23 май 2019 г. 10:00 ч. - Прекратяване на гласуването. Преброяване на гласовете. Обявяване на 10-те финалиста, сред които и двамата победители.
1 юни 2019 г. – Посещение на София Тех Парк и среща с официални лица и представители на бизнеса.

Участие в онлайн конкурса могат да вземат ученици от 14-18 г. от всички училища в 28-те области в страната. Видео клипът се изпраща към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook като съобщение в Мessenger.
Видеоклипът на тема „Имам бизнес идея!“ трябва да е с продължителност до 2 минути. Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ. В него трябва да присъства оригиналност и творчески подход към представяне на бизнес идеята и по недвусмислен начин да бъде показано доколко идеята е насочена към постигане на нещо ново, позитивно и значимо.
Окончателните резултати ще бъдат обявени на Facebook страницата на съответния Областен информационен център, в специално създаденото за онлайн конкурса събитие „Имам бизнес идея!“, както и в Единния информационен портал за ЕСИФ в Р. България www.eufunds.bg. Областните информационни центрове ще се свържат с победителите в срок до 28.05.2019 г.
Първите 10 участника (клипа), събрали най-много харесвания ще бъдат наградени със "спийкъри". Двамата участника (клипа) от всяка област, събрали най-голям брой харесвания (лайка) сред първите десет, освен със "спийкър", ще бъдат наградени с пътуване до София и посещение в „София Тех Парк“, където ще участват в специално организирано събитие.

https://www.facebook.com/OICMONTANA/

Дата: 23 април 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”На 18-и април 2019 г. в Пето СУ „Христо Ботев” - гр. Монтана се проведе Областният кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Организацията е дело на Регионално управление на образованието – Монтана, Областна администрация -  Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, Съюз на българските автомобилисти – Монтана, представители на инструкторите - Монтана.
Идеята на тази викторина е да се изградят умения и навици у децата за действие в условия на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на пътя.
Заместник областният управител на област Монтана инж. Цветко Цветков връчи наградите на победителите и грамоти за участие на всички състезатели.

Дата: 19 април 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГОСТ НА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГОСТ НА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА Заместник областният управител Нина Петкова посети „Деня на отворените врати“ в Районен съд – гр. Монтана на 16.04.2019 г. Тази инициатива бе организирана по повод 16 април – Ден на българската конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители в България, като през 2019 година се навършиха 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция.
Инициативата на Районен съд - Монтана е част от кампанията на Висш съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и цели да допринесе за повишаване правната култура на младите хора, както и за повишаване доверието на гражданите в съдебната система.


Дата: 17 април 2019 Виж още...
Поздравителен адрес до юридическата общност и съдебните служители
Дата: 16 април 2019 Виж още...