Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/На 06 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г., областен управител на област Ловеч.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

Дата: Вчера, 15:17 Виж още...
Представители на Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии
Представители на  Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професииПо покана на директора на ПГСС „Марко Марков“, община Георги Дамяново, представители на
 Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии във връзка със седмицата на
 професионалното образование. Състезанието се проведе за втора поредна година между ПГСС „Марко Марков“ , с. Георги Дамяново,
 ПГСС „Дунавска земя“, с. Ковачица, ПГ „Димитър Маринов“, град Вълчедръм и ПГТ „В. Минчев“, с. Владимирово. Училищата осъществяват професионално образование в направление селско стопанство.

Дата: Вчера, 10:39 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решения с №№ 2, 4 и 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на Общински съвет Чипровци. С Решение № 2 и № 5 общинският съвет изменя текст от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено. Решение № 4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда никакви правни последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени.

Дата: 4 декември 2019 Виж още...
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕСБезплатни кино прожекции на Европейско филмово изкуство се проведоха в „Кино 77-Монтана като част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
Жители и гости на гр. Монтана, в това число и младежи от училища на територията на областта имаха възможността да наблюдават, в периода 25-29 ноември 2019 г., филмовата продукция „Солта на земята”.
Инициативата беше организирана съвместно от Областна администрация Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 03.12.2019 г., с цел реализиране правата на хората с увреждания се проведе първото заседание, на което бе учреден Областен съвет за хората с увреждания в област Монтана. Съветът е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и създаването на равни възможности на хората с увреждания.
За председател на Областния съвет за хората с увреждания бе избран областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев и за заместник-председател – г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България за регион Монтана.

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯПо случай Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, ние се присъединяваме към честването на празника с уважение към Вас, хората, които ежедневно преодолявате трудности, непознати за останалата част от обществото, отстоявайки с воля и кураж правото си на достоен живот.
За поредна година младежите от дневния дом за деца и възрастни с увреждания в гр. Монтана организираха благотворителната разпродажба на изработените през последните месеци от тях играчки и коледна декорация от естествени материали, която беше посетена от областния управител Росен Белчев и служители на администрацията!

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
Заседание на Областен съвет по условия на труд
Заседание на Областен съвет по условия на трудНа 27.11.2019г. от 10 часа в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана  се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.
Областният управител г-н Росен Белчев представи повода за провеждане на заседанието пред членовете и  участниците -   наличието на проблеми с експлоатацията и ползването на стълбовете на ЧЕЗ разпределение от кабелните оператори на територията на областта, опънати кабели на различни дружества, нерегрламентирано прикачване към електропреносната мрежа и опасностите за живота и здравето на техниците и длъжностните лица.
Заседанието започна с обсъждане на тези проблеми и отчитане на резултатите от проведената национална кампания : “Спазване на изискванията по електробезопасност в предприятията, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни мрежи върху стълбове, част от ЕРМ“, представена от г-н Димитър Петров – директор на „Инспекция по труда“ – Монтана. 

Дата: 28 ноември 2019 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Дата: 27 ноември 2019 Виж още...
Отчет Избори 2019
Дата: 25 ноември 2019 Виж още...
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ В „КИНО 77 - МОНТАНА“
Безплатни кино прожекции, популяризиращи Европейското културно наследство и многообразие ще бъдат организирани в „Кино 77 - Монтана“ като част от Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.
Жителите и гостите на гр. Монтана ще имат възможността да наблюдават, в периода 25-29 ноември 2019 г., филмовите продукции „Сърце от любов“ и „Солта на земята“ както следва:

25.11.2019 от 12:00ч. "Сърце от любов"
26.11.2019 от 12:00ч. "Солта на земята"
27.11.2019 от 12:00ч. "Сърце от любов"
28.11.2019 от 12:00ч. "Солта на земята"
29.11.2019 от 12:30ч. "Солта на земята"


Дата: 21 ноември 2019 Виж още...
„ЗАЩИТА 2019“
„ЗАЩИТА 2019“В периода 19-20 ноември 2019 г. се проведе Национално пълномащабно учение „ЗАЩИТА 2019“.
По време на учението институциите на национално, областно и общинско ниво проиграха трета част от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.
На 19 и 20 ноември 2019 г. Областният щаб на област Монтана проведе тренировка по  Областния план за защита при бедствия и взаимодействието с националния щаб при провеждане на защитни мерки за населението и околната среда в 30 километровата  зона около АЕЦ „Козлодуй”.
На 20 ноември 2019 г. Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев посети Общинския щаб в гр. Бойчиновци и наблюдава действията по развръщането в района на село Лехчево, община Бойчиновци, на обединен контролно-пропусквателен пункт.

Дата: 21 ноември 2019 Виж още...
Национално пълномащабно учение "Защита 2019 г
Национално пълномащабно учение "Защита 2019 г

Национално пълномащабно учение "Защита 2019 г." ще се проведе в периода 19-20 ноември 2019 г.


  На 20 ноември 2019 г. ще се изгради обединен контролно-пропускателен пункт в района на село Лехчево, община Бойчиновци
  По време на учението институциите на национално, областно и общинско ниво ще проиграят трета част от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.
 На 19 и 20 ноември 2019 г. Областният щаб на област Монтана ще проиграе областния план за защита при бедствия и взаимодействието с националния щаб при провеждане на защитни мерки за населението и околната среда в 30 километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”.
 На 20 ноември 2019 г. в района на село Лехчево, община Бойчиновци, с учебна цел, пожаникари и спасители от Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, Видин, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград ще развърнат обединен контролно- пропускателен пункт.
 Ще се направи проверка на знанията и уменията на пожарникарите и спасителите за извършване на контрол и деконтаминация на хора и техника замърсени с радиоактивни материали. Ще се тренират дейности по организиране на реда и сигурността, медицинското осигуряване, психологическа подкрепа и информационно-комуникационно осигуряване.
 Целта на учението е да се проиграе взаимодействието и координацията между органите на изпълнителната власт и силите и средствата на Единната спасителна система за ефективно и своевременно реагиране в ранната фаза при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
С тренировъчна цел ще се развърнат още един диспечерски контролно-пропускателен пункт при село Хърлец в община Козлодуй и един обединен контролно-пропускателен пункт в района на град Кнежа.
Националното учение ще се наблюдава от представители на Международната агенция за атомна енергия, Международната асоциация на ядрените оператори и представители на Японското посолство в Република България.

Дата: 19 ноември 2019 Виж още...
17 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
17 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯНа 17.11.2019 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Областният управител на област Монтана Росен Белчев и екипът му, гл. инспектор Бисер Йончев – началник на РУ на МВР Монтана, гл. инспектор Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” при ОД МВР Монтана, комисар Денис Хилмиев – началник отдел "Охранителна полиция" в ОД МВР Монтана и служители на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Монтана присъстваха на възпоменателна панихида в памет на загиналите в пътни инциденти, която бе отслужена в църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Монтана. В храмът те отдадоха почит и отправиха молитви за запазване живота на хората, които участват ежедневно в движението по пътищата.
Тази година инициативата се провежда под мотото „Животът не е резервна част“.

Дата: 17 ноември 2019 Виж още...
КМЕТЪТ И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОЙЧИНОВЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
КМЕТЪТ И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОЙЧИНОВЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА Днес се проведе първото заседание на новия Общински съвет на община Бойчиновци. Новоизбраните общински съветници, кметът на общината Светлин Сретениев и кметовете на населени места положиха клетва за мандат 2019 – 2024 г.  С пълно мнозинство от 13 гласа за председател на местния законодателен орган бе избран Славей Костодинов.
В обръщението си областният управител призова всички да работят в екип, с грижа и отговорност за интереса на жителите в община Бойчиновци.

Дата: 13 ноември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТДнес, 13 ноември 2019 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе първото заседание на областната координационна група за учене през целия живот, която е създадена в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот.
За периода 2014-2020 година Министерството на образованието и науката е планирало създаването на такива групи във всички области на страната. Основните им функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене, прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво.

Дата: 13 ноември 2019 Виж още...