Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със заповед на Областния управител са оспорено пред Административен съд Монтана Решения с №№ 1686, 1688 и 1689 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет Берковица С посочените решения общинският съвет определя пазарна оценка за продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. С посочената разпоредба е уредена възможността да се извърши продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена в нея сграда от кмета на общината без търг/конкурс, при наличие на две кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. Към докладните записки и на трите решения не е приложено доказателство, че сградите са законно построени, каквото би било удостоверението за законност. Типовият договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя, не удостоверява по несъмнен и категоричен начин, че сградата е построена в съответствие със законовите изисквания, а удостоверението за търпимост удостоверява, че сградата не подлежи на премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата, по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Дата: 19 август 2019 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 649, от Протокол № 79/31.07.2019 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имот – публична общинска собственост за частна. Съгласно приложеният Акт за публична общинска собственост имотът е пасище, а промяна характера на собствеността на пасище от публична в частна, се допуска при промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди при условията на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността ползването на земеделските земи. Наред с констатирането с протокол на място реалният начин на трайно ползване на имота от комисия към Общинска служба по земеделие, за пасищата, мерите и ливадите, се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. След направена проверка, се установи, че цитираният имот попада частично в защитена зона и е включен в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи".

Дата: 19 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПредвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете, Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание на 16 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на срещата разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения обсъди постъпилите от Министерството на земеделието, горите и храните разпореждания за условията и реда, съгласно които ще бъдат изплащани обезщетенията на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в населените места в 20 км зона, определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден.

Дата: 16 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИПо покана на кмета на община Брусарци г-жа Наташа Михайлова областният управител Росен Белчев беше сред гостите на празника на общината. Тази година се навършват 35 г. от обявяването на Брусарци за град и 41 г. от учредяването на общината. По традиция мероприятието започна с Божествена Света литургия, отслужена от Видинския митрополит Даниил в храм „Св. Параскева“ и дефилир към централния площад, воден от младежки духов оркестър - Берковица и мажоретен състав от град Брусарци. Богатата концертна програма край Алеята на занаятите и изкуствата допринасяше за доброто настроение на празника. Отслужен бе водосвет за здраве и благоденствие от представители на Видинската митрополия.
На проведената тържествената сесия на Общински съвет – Брусарци в салона на Народно читалище "Просвета-1891" областният управител поздрави всички присъстващи, като им пожела здраве, благополучие и просперитет.

Дата: 16 август 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БЛАГОВО НА ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БЛАГОВО НА ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“По покана на жителите и кмета на с. Благово, заместник областният управител г-жа Нина Петкова беше гост на водосвет и курбан по повод големия християнски празник „Успение на Пресвета Богородица“ в храма „Света Троица“ в селото. Тържествения водосвет бе отслужен от отец Тодор, който стопанисва църквата.
Г-жа Петкова поздрави присъстващите, като им пожела преди всичко здраве, да бъдат закриляни от Света Богородица и да се радват на хармония и благоденствие.
Кметът Лъчезар Асенов е превърнал отбелязването на светлия празник в традиция, която всяка нова година събира все повече жители и гости.

Дата: 15 август 2019 Виж още...
ЧАСОВНИКЪТ НА СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО РАБОТИ
ЧАСОВНИКЪТ НА СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО РАБОТИЕлектронният часовник, даващ информация за точен час и температура на въздуха в Монтана беше ремонтиран, а днес точно в 10:00 часа екип специалисти от ПБЗН – Монтана го монтираха на обичайното му място върху ниското тяло на сградата на областната администрация.


Дата: 14 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПредвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете Областната епизоотична комисия проведе на 9 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана редовно заседание под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения, се запозна с мерките, предприети от Областната дирекция по безопасност на храните за предотвратяване на разпространението на заболяването съответно в 3 км и 10 км зона около разкритите огнища на АЧС в кв. Младеново на град Лом и с. Ковачица, община Лом, както и с информация за обработените към настоящия момент заявки от общините относно определени терени за загробване на евтаназирани животни, за които е налице положително становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Дата: 12 август 2019 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 8 август 2019 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 5 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИТИТЕ В ОБЛАСТТА ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИТИТЕ В ОБЛАСТТА ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕОбластната епизоотична комисия проведе заседание на 02.08.2019 г. във връзка с установените в област Монтана огнища на африканска чума по свинете (АЧС). Срещата се състоя в Заседателна зала № 1 на Областната администрация под ръководството на областния управител Росен Белчев. Аудиторията в залата, освен постоянния състав на комисията, включваше и представители на областните структури на централните ведомства, общините, ловно-рибарските сдружения, горските стопанства, свиневъдните ферми и частни земеделски стопани, отглеждащи домашни прасета в стопанства тип „заден двор“.
Специален гост на събитието бе проф. д-р Райко Пешев в качеството му на представител на Националния консултативен съвет по АЧС.

Дата: 2 август 2019 Виж още...
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Във връзка с проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет с председател вицепремиерът Томислав Дончев и взетите решения, относно превенция срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), Областният управител на област Монтана Росен Белчев даде указания на кметовете на общини за изпълнение на мерките. Съгласно решение на Централния епизоотичен съвет е обособена 20 км зона около промишлена свинеферма „Транс Елит“ ЕООД с. Ерден, община Бойчиновци, попадаща в регистъра към БАБХ – София, заедно с още 64 индустриални ферми.
В представения от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана списък, в 20 км обособена зона попадат населени места от общините Бойчиновци, Монтана, Берковица, Георги Дамяново и Якимово, както и населени места от община Криводол, област Враца.
С цел превенция и неразпространяване на заразната болест АЧС, в обособената зона следва да бъде преустановено отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“. По указания на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, за изпълнението на взетото решение е необходимо собствениците на домашни прасета в обособената 20 км зона да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си в срок до 31.07.2019 г. Собствениците на свине от обекти тип „Заден двор“ трябва да бъдат уведомени от инспекторите на Областна дирекция „Безопасност по храните“ – Монтана, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.
След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Списък на населените места попадащи в 20 км зона

Дата: 31 юли 2019 Виж още...
ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА КОМУНИКАЦИОННИ СЪБИТИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА КОМУНИКАЦИОННИ СЪБИТИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯЧиталищата в гр. Лом и селата Замфирово, Якимово и Георги Дамяново проведоха през месец юни комуникационни инициативи със съдействието на Областна администрация Монтана.
Събитията се състояха съответно на 10, 15 и 16 юни 2019 г. като част от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста“.

Дата: 29 юли 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Представители на създадения със заповед на Министъра на земеделието, горите и храните Национален Експертен консултативен съвет по Африканска чума по свинете начело с проф. д-р Георги Георгиев се включиха в редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 22.07. 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Участието на екипа, включващ представители на Центъра за оценка на риска и Лесотехническия университет бе продиктувано от провеждащата се към настоящия момент  национална информационна кампания за разясняване на спецификата и начините за контрол и превенция на АЧС, което бе и основният акцент в дневния ред на заседанието на комисията наред с представяне на актуална информация за епизоотичната обстановка в страната.

Дата: 23 юли 2019 Виж още...
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПОДГОТВИХА КЛИП ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като част от провеждащата се информационна кампания, подготвиха видеоклип, който може да изтеглите тук  или да видите тук .
Целта на кампанията е да достигне до широката общественост, да се повиши информираността на хората в страната по отношение на болестта Африканска чума по свинете, както и да се запознаят със съветите на компетентните органи, свързани с разпознаването на заболяването, начините за реакция при съмнение за възникване на болестта и мерките за справяне и недопускане на разпространението ѝ.
БАБХ припомня, че човешкият фактор е основен за бързото разпространение на Африканската чума по свинете и превенцията е от съществено значение за предотвратяването на огромни икономически загуби.
Болестта може да се разпространи както чрез директен контакт със заразени животни, така и чрез замърсени с вируса транспортни средства, дрехи и обувки на хора, които са били в контакт със заразени свине, свинско месо, продукти и опаковки от тях, оборудване, фуражи и други.
БАБХ призовава гражданите да сигнализират за всяко съмнение за възникване на болестта при домашни и диви свине или за нерегламентиранo движение и търговия на свинско месо и продукти на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99, на спешен телефон 112 или в съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Дата: 18 юли 2019 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 10 юли 2019 Виж още...