Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана


Дата: 22 октомври 2021 Виж още...
ВЪВЕДЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Посредством Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ – Монтана и в изпълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на територията на област Монтана са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия.
Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 21.10.2021 г. и ще важат до 03.11.2021 г.
Със заповедта на РЗИ можете да се запознаете от ТУК

Дата: 20 октомври 2021 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана, с области на дейност: местно самоуправление и местна администрация; административно-териториално устройство; административно-наказателни действия и организационно-техническа подготовка за избори, обявен със Заповед № ЧР-22-6/17.09.2021 г. на Областен управител на област Монтана

Система за определяне на резултатите от конкурсаДата: 15 октомври 2021 Виж още...
РЗИ ВЪВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Посредством Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия в област Монтана.
Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 13.10.2021 г. и ще важат до 26.10.2021 г.
С горепосочената заповед можете да се запознаете ТУК

Дата: 12 октомври 2021 Виж още...
ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Въвеждат се допълнителни временни противоепидемични меки на територията на област Монтана съгласно Заповед № РД-01-305/07.10.2021г. на директора на РЗИ ¬– д-р Елена Борисова, считано от 00:00 часа на 08.10.2021г. до 21.10.2021година.
С допълнителните противоепидемични мерки може да се запознаете ТУК

Дата: 8 октомври 2021 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 8 октомври 2021 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 7 октомври 2021 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 7 октомври 2021 Виж още...
ЕСЕННО ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 6 октомври 2021 Виж още...
Работна среща по Механизма за обхват / ПМС № 100 от 08.06.2018 г./
Работна среща по Механизма за обхват / ПМС № 100 от 08.06.2018 г./На 05.10.2021 г. в голяма зала на областна администрация – Монтана се проведе редовното заседание на Областния координационен център във връзка с подпомагане на изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.).
Срещата откри и председателства г-жа Латинка Симова – заместник областен управител на област Монтана. Участие взеха представителите на общините от област Монтана, регионалното управление на образованието, представител на ОД на МВР – Монтана и на РДСП – Монтана.
Обсъдиха се вариантите за разрешаване на проблемите с обхвата на 4-годишните деца от кв. изток в гр. Вършец, както и възможността за въвеждане на задължително предучилищно обучение за 4-годишните деца на територията на общините Бойчиновци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Медковец и Чипровци.

Дата: 5 октомври 2021 Виж още...
Удължава се срока за обход на преброителите при Преброяване 2021
Във връзка с решение на Министерския съвет от 29 септември, срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Промяната се налага поради удължаване срока на онлайн преброяването и създадените затруднения в организацията на процеса при паралелното провеждане на изследването по двата метода. Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.

Дата: 1 октомври 2021 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
На 01 октомври 2021 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени), като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 29 септември 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе на 28 септември  2021 г. редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана взеха Директорът на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова, Директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана – д-р Тодор Тодоров, Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – д-р Людмил Джурджов, Денис Хилмиев – началник сектор ”ОП” при ОД на МВР – Монтана, както и  представители на общините в област Монтана.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието беше актуалната епидемична обстановка и изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на територията на област Монтана.

Дата: 28 септември 2021 Виж още...
Проведено заседание на временната Областна преброителна комисия на област Монтана
Заместник областният управител на област Монтана г-жа Латинка Симова откри заседанието на временната Областна преброителна комисия провело се на 21.09.21 г. в сградата на Областна администрация – Монтана.
На заседанието началникът на отдел „Статистически изследвания – Монтана“ г-жа Бойка Борисова запозна присъстващите членове на комисията с актуалната информация относно процеса на преброяване на населението и жилищния фонд в област Монтана. Разясни създалите се трудности при старта на електронното отчитане на информация и спецификата на работата на хората извършващи анкетиране с преброителни карти по адреси. Отбелязано беше, че към момента значително по-малък е процента на взелите участие лица чрез електронната платформа на страницата https://census2021.bg/ в сравнение с предходното голямо преброяване през 2011 година.
В заключение стана ясно, че Преброяване 2021 върви нормално и се очаква достигане до точна и пълна информация, нужна за целите на всички държавни и общински структури.

Дата: 28 септември 2021 Виж още...
Назначена е РИК - Монтана за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
Централната избирателна комисия /ЦИК/, с Решение № 604 – ПВР/НС от 24 септември 2021 г., назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 Ноември 2021 г.

Съставът на РИК – Монтана включва 13 членове.

За председател на комисията е назначен Валери Димитров, заместник-председатели са Гита Георгиева и Галина Евгениева, а секретар – Камелия Илиева.
Членове на комисията са: Мартин Конов, Христина Стоянова, Пламка Григорова, Диана Иванчева, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Александър Александров, Миглена Георгиева и Цена Димитрова.

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.
РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Монтана на адрес:
гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 и телефони за връзка 096/300 712 и 0877 176 805, 0877 176 181.

Уведомяваме членовете на РИК – Монтана, че първото заседание на комисията ще се проведе на 25.09.2021 г. от 17.00 ч. в сграда на Областна администрация Монтана.


Дата: 25 септември 2021 Виж още...