НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

16 Юли 2012

На 16.07.2012г. в ресторанта на х-л „Монтана” се проведе началната пресконференция по проект А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”

повече

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА

05 Юли 2012

Покана за пресконференция по проект А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”

повече

Проект: “Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А10-13-36/11.01.2012г.

02 Юли 2012

Областна администрация Монтана, в партньорство с Община Георги Дамяново, изпълнява проект по Оперативна програма "Аднинистративен капацитет"

повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ТРИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЧЕРТАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРЕМЕН ПЕРИОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

повече