ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА

22 Май 2013

ТРИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЧЕРТАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРЕМЕН ПЕРИОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

повече

Ползотворен месец март за Проект: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”

03 Април 2013

Разработени анализи на измененията в социално-икономическия профил на общините в област Монтана и SWOT анализи с посочени силните и слаби страни, предизвикателствата и заплахите.

повече

Какво предстои

28 Януари 2013

Продължава изпълнението на Проект А10-13-36/11.01.2012 г. „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”

повече

Информация по проект

Информация по проект

20 Декември 2012

Проведоха се три от фокус групите по Проект А10-13-36/11.01.2012 г. „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”

повече

Сформиране на фокус групи по проекта

12 Декември 2012

Покана за определяне на представители за участие

повече