Презентации стратегическо планиране и обучение въздействие

10 Юли 2013

Семинар - 08.07.2013 г. - 10.07.2013 г. Презентация стратегическо планиране 4: Обучение за придобиване на умения по стратегическо планиране на експерти от общините и областна администрацияна

повече

Презентации стратегическо планиране и обучение въздействие

10 Юли 2013

Семинар - 08.07.2013 г. - 10.07.2013 г. Презентация стратегическо планиране 3: Обучение за придобиване на умения по стратегическо планиране на експерти от общините и областна администрацияна

повече

Презентации стратегическо планиране и обучение въздействие

10 Юли 2013

Семинар - 08.07.2013 г. - 10.07.2013 г. Презентация стратегическо планиране 2: Обучение за придобиване на умения по стратегическо планиране на експерти от общините и областна администрацияна Оценка на изпълнението на политики

повече

Презентации стратегическо планиране и обучение въздействие

10 Юли 2013

Семинар - 08.07.2013 г. - 10.07.2013 г. Презентация стратегическо планиране 1: Обучение за придобиване на умения по стратегическо планиране на експерти от общините и областна администрацияна

повече

Презентации стратегическо планиране и обучение въздействие

10 Юли 2013

Семинар - 08.07.2013 г. - 10.07.2013 г. "Принципи на партньорство за ефективно прилагане политиките на сътрудничество на местно и регионално ниво"

повече